واحد مصاحبه هسته گزیش حوزه خدمات شهری

درباره واحد مصاحبه یکی از مقاطع حساس در انجام سیر مراحل گزینش مصاحبه یعنی مواجه مستقیم با داوطلب و طرح پرسشهای لازم و دریافت پاسخها در راستای دستیابی به اهداف مربوطه می‏باشد.

مقالات تخصصی برای مصاحبه گران

مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت
ایجاد شده توسط : darvishi-mo در 12/11/2014 11:02:25 ق.ظ

ادامه مطلب...