جزئیات خبر

ادامه خبر

برگزاري دوره هاي توسعۀ فردي
تاریخ درج : 1397/4/25


به گزارش روابط عمومی هسته خدمات شهری دوره های آموزشی در راستای سند چشم انداز این هسته در حال برگزاری است.با توجه به اينكه يادگيري يكي از محورهاي رشد و توسعۀ فردي و در نهايت سازماني مي باشد ؛ لذا هستۀ گزينش خدمات شهري نيز جهت نيل به اين مهم اقدام به برگزاري دوره هاي توسعۀ فردي نموده كه در اين راستا در سه ماهۀ اول سال 1397 به برگزاري 9 جلسه در قالب كارگروه ؛ كارگاه و مباحثه نمود و در ادامه برنامه ريزي براي برگزاري 11 جلسه نيز براي سه ماهۀ دوم سال صورت گرفته كه طبق تقويم زماني اجرا مي گردد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.