جزئیات خبر

ادامه خبر

جلسه عمومی هسته گزینش خدمات شهری
تاریخ درج : 1396/10/3


به گزارش روابط عمومی هسته گزینش خدمات شهری جبسه عمومی آذر ماه به میزبانی سازمان میادین میوه و تره بار برگزار شد.
در این جلسه مدیر هسته  آقای محمدی با در نظر گرفتن شروع پرونده های تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان به رسمی ثابت به بیان نکاتی در خصوص ادامه روند کاری هسته و همچنین ارزشیابی سالانه پرداخته و در انتها نیز همکاران نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.