دفتر سازمان بهشت زهرا(س)

معرفی نمایندگی


نام و نام خانوادگی : روح الله محسنی

مدرک تحصیلی : لیسانس

سوابق گزینشی : 

از سال 86 تا کنون در هستۀ گزینش شهرداری تهران

توضیح از ماهیت و اهداف سازمان محل خدمت:

سازمان بهشت زهرا(س) به جهت همجواری با مرقد مطهر حضرت امام(ره)و حضور قبور30.000شهید وحدود یک میلیون از مومنین بعنوان قطب فرهنگی تهران(دراظهارات شهردار تهران) مطرح شده است ودر راستای خدمت رسانی به شهروندان محترم درخصوص کفن ودفن شهروندان فعالیت مینماید.

آدرس دفتر:جاده قدیم قم-سازمان بهشت زهرا(س)-ساختمان اداری شماره یک –طبقه همکف-واحد گزینش
تلفن:51633020-فکس55227270